Попередня версія сайту та архів данних

 

Приймальна тел/факс (263) 2-16-34

e-mail: info@rada-peremyshlyany.gov.ua

Погоджувальна рада

 

З Регламенту Перемишлянської міської  ради VII скликання

 

Стаття 14. Погоджувальна рада

1. Рада представників депутатських комісій Ради (надалі – Погоджувальна Рада) створюється як дорадчо-погоджувальний колегіальний орган для попереднього розгляду порядку денного сесії і підготовки організаційних питань роботи Ради.

2. Погоджувальна Рада створюється в кількості 13 членів. До складу Погоджувальної Ради входять Міський голова, Секретар Ради та по одному представнику від політичної партії або блоку, які обрані до міської ради, з правом ухвального голосу.

3. Головує на засіданнях Погоджувальної Ради Міський голова, а в разі його відсутності - Секретар Ради або вибраний поміж присутніх з правом ухвального голосу простою більшістю голосів представник від політичної партії або блоку.

4. Депутати мають право бути присутніми на засіданнях Погоджувальної Ради, брати участь у обговоренні питань, вносити свої пропозиції щодо проекту порядку денного сесії.

На час розгляду питань порядку денного на засіданні Погоджувальної Ради можуть бути присутні автори проектів рішень, які не є депутатами Ради.

5. Погоджувальна Рада проводить свою роботу у формі засідань. Засідання Погоджувальної Ради є правомочним за умови присутності на ньому не менше половини її складу.

6. Погоджувальна Рада:

6.1.         Розглядає пропозиції щодо проектів плану роботи сесії, розкладу та порядку денного сесії;

6.2.          Вносить Міському голові пропозицію щодо скликання позачергового пленарного засідання Ради та дати його проведення відповідно до цього Регламенту;

6.3.         Розглядає питання про вжиття заходів щодо забезпечення присутності депутатів на пленарних засіданнях;

6.4.         Розглядає інші пропозиції з організації роботи Ради відповідно до цього Регламенту.

7. Міський голова враховує рішення Погоджувальної Ради під час формування порядку денного.

 

Стаття 15. Засідання Погоджувальної Ради

1. Засідання Погоджувальної Ради відбуваються не пізніше ніж за два дні до сесії (пленарного засідання) Ради та в інших випадках за потребою.

2. Засідання Погоджувальної Ради скликаються Міським Головою, Секретарем Ради або за ініціативою представників не менш як двох депутатських комісій.

3. Протокол засідання Погоджувальної Ради оформляється секретарем Ради.