Попередня версія сайту та архів данних

 

Приймальна тел/факс (263) 2-16-34

e-mail: info@rada-peremyshlyany.gov.ua

< НЕРЕСТ 2021
25.03.2021 11:45 Вік: 2 yrs
Категорія: Новини міста

Запобігання отруєння бджіл засобами захисту рослин


Запобігання отруєння бджіл засобами захисту рослин

Бджоли відіграють важливу роль в сільському господарстві, як запилювачі квіткових рослин. Протягом останніх років посівні площі під ріпак, соняшник, гірчицю, а також плодово-ягідними культурами збільшуються, тому частіше застосовуються пестициди.
Однак останнім часом частішають випадки загибелі цих комах від використання засобів захисту рослин. Отруєння бджіл спостерігається у весняно-літній період при масових обробках сільськогосподарських посівів, зазвичай під час цвітіння ріпаку та соняшнику.
Відповідно до ст. 11 Закону України „Про пестициди і агрохімікати” застосування пестицидів і агрохімікатів здійснюється у відповідності до цих Законів, санітарних правил транспортування, зберігання і застосування пестицидів і агрохімікатів (ДСП 8.8.1.2.001-98 «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві») та інших нормативних актів (Постанова КМУ №746 від 18.09.1995 «Про затвердження Порядку одержання (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами»). Відповідно до ст. 9 ЗУ «Про пестициди і агрохімікати» із змінами та ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності», діяльність пов’язана із виробництвом і торгівлею пестицидами і агрохімікатами не підлягає ліцензуванню. Асортимент,засоби,сфера застосування пестицидів,норми, кратність обробок повинні відповідати „Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні та інструкціям з безпечного застосування пестицидів, які затверджені (погоджені) Міністерством охорони здоров’я, Мінекології та природних ресурсів і т.д.       Обробка рослин та інших об’єктів повинна здійснюватись суворо за показаннями з обов’язковим врахуванням економічного порогу шкодочинності (ЕПШ), ступеню розвитку хвороби рослин, бур’янів, а також прогнозу розвитку та поширення шкідливих організмів. Всі види робіт, пов'язаних із застосуванням пестицидів, повинні виконувати робітники. які мають посвідчення про проведення спеціальної підготовки,та отримання допуску до робіт з пестицидами  в Управлінні фітосанітарної безпеки Держпродспоживслужби. В Україні діє Інструкція по профілактиці отруєння бджіл пестицидами. Згідно зі ст.38 Закону України «Про бджільництво»  суб’єкти господарювання зобов’язані не пізніше ніж за три доби до початку обробки попередити про це пасічників, пасіки яких знаходяться на відстані 10 км від оброблених площ письмовим повідомленням, а також по радіо чи через місцеву пресу. При цьому повідомити точну дату обробки, територію і культури, що будуть оброблюватися, назву препарату, форми і методи його застосування, ступінь і строки дії токсичності препарату і вказівку щодо строку ізолювання бджіл. Власники пасік повинні обов’язково зареєструватись в сільській раді, на території якої вони знаходяться, своєчасно інформувати сільські ради, сусідні господарства про місця перебування своїх пасік на стаціонарі та при перевезенні.
  Після одержання повідомлення про майбутню хімічну обробку, бджоляр повинен до її початку вивезти пасіку в безпечне місце або ізолювати бджіл у вуликах на термін, передбачений обмеженнями при застосуванні конкретних пестицидів. Акцентується увага на необхідності прийняття мір з охорони бджіл від можливого отруєння, відповідальність за порушення законодавства в галузі бджільництва несуть особи, винні у неповідомленні (приховуванні) або наданні неправдивої інформації про виникнення загрози бджолам при застосуванні засобів захисту рослин.
Юридичні та фізичні особи ,які застосовують засоби захисту рослин зобов»язані дотримуватися діючих нормативно-правових актів,що передбачають охорону бджіл від отруєння(хімічного токсикозу).
Хімічний токсикоз – незаразна хвороба дорослих особин бджолиної сім'ї і їх личинок, що викликається отруєнням бджіл пестицидами, які застосовуються для контролю розвитку і розповсюдження шкідливих для сільського та лісового господарства комах, рослин, грибків тощо. Пестициди потрапляють в бджолині сім'ї з нектаром, пилком, в результаті чого забруднюються кормові запаси і товарна продукція. Токсикози виражаються в ослабленні сімей, зниженні їх продуктивності і масовій загибелі бджіл. Хімічний токсикоз проявляється непередбачено, комахи гинуть без явних клінічних ознак. В 95% випадків хімічний токсикоз викликають інсектициди, в 4% – гербіциди і 1% припадає на інші препарати. Пестициди проникають в організм бджіл з кормом, водою, при безпосередньому контакті (що найбільш небезпечно) та фумігації.    Відповідно до екотоксикологічної оцінки всі пестициди діляться на чотири класи небезпеки: 1-й клас небезпеки – високо небезпечні для бджіл пестициди (викликають загибель понад 20% бджіл). Екологічні регламенти: прикордонно-захисна зона для бджіл не менше 4 км; обмеження льоту - 4-5 діб; 2-й клас небезпеки – середньо небезпечні для бджіл пестициди (викликають загибель від 5 до 20% бджіл). Прикордонно-захисна зона для бджіл не менше 3-4 км, обмеження льоту - 2-3 доби; 3-й клас небезпеки – мало небезпечні для бджіл пестициди (загибель від 1 до 5% бджіл). Прикордонно-захисна зона для бджіл - 2-3 км, обмеження льоту - 1-2 доби; 4-й клас небезпеки - практично безпечні для бджіл пе стициди. Захисна зона для бджіл не менше 1-2 км, обмеження льоту - 6-12 годин.
На тарних етикетках пестицидів і агрохімікатів в обов’язковому порядку повинні бути указані номери державної реєстрації цих засобів, а також інформація про клас небезпечності для бджіл ( «небезпечних для бджіл» або «безпечний для бджіл» ).
Для попередження зносу пестицидів, хімічну обробку рослин проводять при швидкості вітру 3 м/с (для дрібно крапельного і 4 м/с (для крупно-крапельного обприскування ). На кордонах ділянок, оброблених пестицидами, повинні бути виставлені знаки безпеки на відстані у межах видимості від одного знаку до другого, які повинні контрастно виділятися на навколишньому фоні. Знаки прибирають тільки після закінчення встановлених строків очікування. Строки ізоляції бджолиних сімей залежить від ступеня токсичності і періоду збереження активності пестицидів на рослинах. Вони можуть збільшуватися на 1-2 дні при пониженні температури і збільшенні вологості повітря відносно прийнятих норм в даній зоні. Більшість пестицидів втрачають свою токсичність і становляться безпечними для бджіл через 1-3 доби після обробки рослин і невелика група – через 5-7 днів. Детоксикація через добу після застосування наступає, наприклад, для таких препаратів як: Бітоксибациллін, Далапон, Діален, 2,4-Д амінна сіль, 2М-4Х, Трефлан, препарати на основі міді. Детоксикація на 3-7 добу наступає переважно після застосування інсектицидів. Найбільш небезпечною групою, що викликають порушення травлення у бджіл, а інколи і загибель всіх сімей на пасіці є інсектициди, доведено що приблизно в 95% випадках, а гербіциди в 4% випадках і 1% приходиться на інші групи пестицидів.
Патогенез. Отруєння бджіл залежить від хімічної природи речовин, способу їх проникнення в організм. Фосфорорганічні сполуки блокують фермент холінестеразу, що бере участь в передачі порушень у гангліях нервової системи. Хлорорганічні пестициди порушують калій-натрієве співвідношення в мембранах нервових волокон. Фтор у вигляді фтористого водню і фториду кремнію діє як дихальна отрута, руйнуючи стінки трахей бджоли, при надходженні з кормом порушує процеси гліколізу і мінеральний обмін. Миш’як блокує ферментні процеси, хлористий барій порушує водний баланс. Діагноз на хімічний токсикоз ставиться на основі проведеного хіміко- токсикологічного дослідження в лабораторії Характерні ознаки отруєння бджіл пестицидами. Клінічні ознаки отруєння бджіл різними видами хімічних засобів захисту рослин проявляються майже однаково. Бджоли стають озлобленими, малорухомими, зриваються з сотів, повзають по дну вулика, на прилітній дошці і по землі навколо вуликів. Хвороба у бджіл протікає залежно від характеру дії отрути, її концентрації і від виду зібраного бджолами корму (пилок або нектар). Якщо швидкодіючі інсектициди надходять в організм бджоли з нектаром, то загибель бджіл настає швидко. У таких випадках отруєні бджоли навіть не встигають повернутися у вулик і гинуть в місцях збору нектару або на шляху до пасіки. Хвороба протікає короткочасно і не завдає великої шкоди бджолам пасіки. Якщо ж бджоли збирали нектар, в якому міститься повільно діючий інсектицид, або коли бджоли, які збирають пилок, встигають його принести в вулик і сигналізувати іншим бджолам про місце його збору, то у вулику настає масове вимирання дорослих бджіл різного віку внаслідок масового вильоту бджіл пасіки в отруєну зону і принесення в вулики великої кількості отруєного корму. Масове вимирання бджіл найсильніше виражене в сильних сім'ях, оскільки бджоли з таких сімей активніше працюють на квітах рослин і більше контактують з пестицидами. Розплід в таких сім'ях вимирає в результаті недостатнього обслуговування (голодування і охолодження) і годування дорослих личинок отруєним нектаром і пилком. Якщо бджоли принесли в вулик невелику кількість отруєного пилку, то процес вимирання бджіл розтягується іноді на все літо.
профілактика отруєння бджіл :
* базується на беззаперечному дотриманні вимог ст. 30 Закону України “Про бджільництво” від 2 лютого 2000 року №1492-III (1492-14), суворому дотриманні регламентів застосування в навколишньому середовищі токсичних для бджіл речовин.
*на суворому дотриманні регламентів застосування токсичних для бджіл речовин;  асортимент, норми, кратність застосування пестицидів і агрохімікатів повинні відповідати «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні» і доповнень до «Переліку»;
* завчасно, але не менше, ніж за дві доби до початку проведення кожної хімічної обробки, адміністрація господарства сповіщає власників пасік, населення, власників суміжних сільськогосподарських угідь і об'єктів про місця, строки і методи застосування пестицидів. У період проведення робіт в радіусі 200 м від меж ділянок, що обробляються, повинні бути встановлені попереджувальні написи;
* обробки проводять у період відсутності льоту бджіл у ранкові (до 10) і вечірні (18-22) години при швидкості вітру до 3-4 м/с, як виняток, у похмурі і прохолодні дні допускається проведення обробок у денні години;
* не допускають обробку квітучих медоносів під час масового льоту бджіл.
Заходи профілактики отруєнь бджіл пестицидами повинні бути спрямовані на виконання комплексу заходів:організаційних,агротехнічних,спеціальних.
Дотримання законів України «Про бджільництво»,»Про захист рослин «, «Про пестициди і агрохімікатами»,»Про місцеве самоврядування»,зустрічі,діалог,співпраця,партнерське взаєморозуміння між товаровиробниками та бджолярами дозволить уникнути випадків загибелі бджіл через застосування засобів захисту рослин.


. Державний фітосанітарний інспектор        Б.Бенцаровський