Попередня версія сайту та архів данних

 

Приймальна тел/факс (263) 2-16-34

e-mail: info@rada-peremyshlyany.gov.ua

< Вшанування памяті мученика
31.03.2021 12:01 Вік: 175 days
Категорія: Новини міста, Оголошення


ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

ОХОРОНА ПРАЦІ!

До уваги роботодавців!
МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ
Відповідно до вимог чинного законодавства України про охорону здоров’я громадяни зобов’язані піклуватись про своє здоров’я і у передбачених законодавством випадках проходити профілактичні медичні огляди та робити щеплення.
Держава зобов’язує громадян у визначених законодавством випадках проходити медичні огляди.
Відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров’я, Законів України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та «Про захист населення від інфекційних хвороб» щодо збереження життя та здоров’я населення держава націлює роботодавців організовувати профілактичні медичні огляди.
Метою будь-якого медичного огляду працівника є визначення стану його здоров’я, зокрема, можливості виконання ним певних трудових обов’язків, своєчасного виявлення гострих чи хронічних професійних захворювань, встановлення, у разі необхідності, медичних протипоказань щодо здійснення окремих видів робіт, а також попередження виникнення та розповсюдження інфекційних хвороб.
Обов’язковим профілактичним медичним оглядам і подальшому медичному нагляду підлягають особи, які перебували в контакті з хворими на особливо небезпечні та інфекційні хвороби, особливо в час прогресуючої пандемії СOVID-19.
Постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 року № 559 затверджено Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок (далі — Перелік).
Статтею 169 Кодексу законів про працю України та статтею 17 Закону України «Про охорону праці» передбачається, що власник або уповноважений ним орган зобов’язаний забезпечити фінансування та проведення медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.
Тобто Перелік виділяє не лише категорії осіб, які зобов’язані проходити медичні огляди, але й періодичність їх проведення.
Крім того, Перелік окремо виділяє медичні огляди, які можуть проводитися на вимогу головного державного санітарного лікаря чи на прохання працівника, якщо він пов’язує погіршення стану свого здоров’я з умовами праці.
Роботодавець зобов’язаний забезпечити за свій рахунок позачерговий медичний огляд працівників:
- за заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров’я пов’язане з умовами праці;
- за своєю ініціативою, якщо стан здоров’я працівника не дозволяє йому виконувати свої трудові обов’язки.
За час проходження медичного огляду за працівниками зберігаються місце роботи (посада) і середній заробіток.
Слід уточнити, що середній заробіток на період медичного огляду виплачується лише при проведенні періодичних (упродовж трудової діяльності працівника) медичних оглядів.
Законодавством визначено, що керівники підприємств, установ і організацій несуть відповідальність за своєчасність проходження своїми працівниками обов’язкових медичних оглядів та за шкідливі наслідки для здоров’я населення, спричинені допуском до роботи осіб, які не пройшли обов’язкового медичного огляду.
Тому роботодавець вправі в установленому законом порядку притягнути працівника, який ухиляється від проходження медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності, а також зобов’язаний відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.
При вирішенні питання про придатність до роботи конкретного працівника при медогляді Комісія керується медичними протипоказаннями, визначеними в Переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими є обов’язковим періодичний медичний огляд працівників.
Питання придатності до роботи в кожному окремому випадку вирішується індивідуально з урахуванням особливостей функціонального стану організму (характеру, ступеня прояву патологічного процесу, наявності хронічних захворювань), умов праці та результатів додаткових методів обстеження.
Кожен лікар, який бере участь в обстеженні пацієнта, надає висновок щодо стану здоров’я працівника, підтверджує його особистим підписом та особистою печаткою, бере участь в остаточному обговоренні придатності обстежуваної особи до роботи в обраній професії та в разі необхідності визначає лікувально-оздоровчі заходи.
Усі ці заходи зазначаються по кожному працівнику в Заключному акті. Роботодавець зобов’язаний забезпечити проведення відповідних лікувально-оздоровчих заходів, зазначених у Заключному акті медичного обстеження працівників, у повному обсязі та усунути причини, що призводять до професійних захворювань (отруєнь).
Бажаємо всім здоров’я!!!


Страховий експерт з охорони праці
Золочівського відділення управління
виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування України у Львівській області   
Л.С. Зигмунт