Попередня версія сайту та архів данних

 

Приймальна тел/факс (263) 2-16-34

e-mail: info@rada-peremyshlyany.gov.ua

< Висока пожежна небезпека
27.05.2021 11:17 Вік: 3 yrs
Категорія: Новини міста, Освіта

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу


ОГОЛОШЕННЯ
 
Про проведення  конкурсу на  посаду  керівника


Боршівського  закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів  Перемишлянської міської ради Львівського району Львівської області
Дата 24.05.2021р.

    Відповідно до статті 39 Закону України «Про загальну середню освіту», у зв’язку із закінченням  30 червня 2021 року строкового трудового договору, укладеного з керівником Боршівського  закладу загальної середньої освіти    І-ІІ ступенів  Перемишлянської міської ради Львівського району Львівської області та  з метою публічного і прозорого призначення на посаду керівника  закладу освіти, відділ освіти, молоді і спорту виконавчого комітету Перемишлянської міської ради  (юридична адреса: 81200, Львівська область, Перемишлянський район, м. Перемишляни, вул. Привокзальна, будинок 4, контактні телефони: (03263) 2-12-60) е-mail: peremyshlyany@ukr.net) оголошує конкурс на посаду керівника Боршівського  закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів  Перемишлянської міської ради Львівського району Львівської області
Повне найменування закладу освіти:
Боршівський  заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів  Перемишлянської міської ради Львівського району Львівської області
Скорочена назва:  Боршівський ЗЗСО І-ІІ ступенів
Місце знаходження закладу освіти:
81232, Львівська область, Львівський район, с. Боршів, вул. Боднара, 85
Найменування посади: керівник Боршівського  закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів  Перемишлянської міської ради Львівського району Львівської області
Умови оплати праці: посадовий оклад, доплати, надбавки керівнику закладу освіти встановлюються відповідно до вимог наказу Міністерства  освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557, постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298, Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993  № 102, інших нормативних документів.
         Призначення керівника закладу освіти здійснюється начальником відділу освіти, молоді і спорту виконавчого комітету Перемишлянської міської ради строком на шість років, а для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше – строком на два роки. Призначення керівника закладу освіти здійснюється за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до Положення шляхом укладення строкового трудового договору (контракту) уповноваженим органом, яким є відділ освіти, молоді і спорту виконавчого комітету Перемишлянської міської ради .
Вимоги до претендентів на вакантну посаду керівника Боршівського  закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів  Перемишлянської міської ради Львівського району Львівської області:
•    громадянство України;
•    вільне володіння державною мовою;
•    вища  освіта ступеня не нижче  магістра ( спеціаліста) ;
•    стаж педагогічної та /або науково-педагогічної роботи не менше трьох років;
•    організаторські здібності;
•    стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
Додаткові вимоги:
•    досвід в організації, виконанні та стратегії розвитку освітніх проєктів;
•    лідерські якості: ініціативність, вміння керувати, мотивувати і організовувати роботу команди;
•    вміння володіти процесами делегування та планування в роботі;
•    високі комунікативні навички: взаємодія з батьками, учнями та працівниками;
•    високі презентаційні навики.
Для участі у конкурсі кандидат у визначений термін подає такі документи (оригінали та копії):
•    заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України « Про захист персональних даних»;
•    автобіографію  або резюме ( за вибором учасника конкурсу);
•    копію паспорта, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
•    копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра ( спеціаліста);
•    фото розміром 3х4;
•    документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
•    копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної  (науково- педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;
•    довідку про відсутність судимості;
•    довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
•    мотиваційний лист, складений у довільній формі.
    Особа може подавати інші документи та інформацію про себе щодо освіти, досвіду роботи, професійного рівня,  моральних якостей.
    Особа, яка подає документи, несе персональну відповідальність за достовірність поданих документів та інформації.
    Особи, які не відповідають кваліфікаційним вимогам, а також ті, які не подали повного пакету документів, до конкурсного відбору не допускаються.
    Документи для участі у конкурсі подаються  особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) та приймаються протягом 20 календарних днів з дня публікації оголошення на адресу: 81200, Львівська область, Перемишлянський район, м. Перемишляни, вул. Привокзальна, будинок 4 – Відділ освіти, молоді і спорту виконавчого комітету Перемишлянської міської ради
    Дата і місце проведення конкурсного відбору, учасникам конкурсу будуть повідомлені додатково.
    Контактна особа, яка уповноважена надати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі – Мармуляк Галина Паньківна ((03263) 2-12-60); е-mail: peremyshlyany@ukr.net
    Етапи проведення конкурсу:
•    прийняття документів від особи, яка бажає взяти участь у конкурсі (протягом 20 календарних днів з дня оприлюднення оголошення на офіційному вебсайті Засновника);
•    перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам (5 робочих днів);
•    проведення конкурсного відбору (письмова перевірка на знання законодавства у сфері загальної загальної середньої освіти, виконання ситуаційного завдання, публічна та відкрита презентація державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти (на 2 роки-для осіб, які раніше не обіймали посаду керівника закладу освіти та на 6 років- для осіб, які раніше обіймали посаду керівника закладу освіти);
•    визначення переможця конкурсу;
•    оприлюднення результатів конкурсу.

Начальник відділу освіти, молоді і спорту                   Мар’яна ХОМІЦЬКА