Попередня версія сайту та архів данних

 

Приймальна тел/факс (263) 2-16-34

e-mail: info@rada-peremyshlyany.gov.ua

< Онлайн оформлення лікарняних
28.07.2021 11:00 Вік: 86 days
Категорія: Новини міста, Соціальна сфера

Підготовка до осінньо-зимового періоду


На виконання Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження
плану заходів з підготовки об’єктів паливно-енергетичного комплексу та
житлово-комунального господарства України до осінньо-зимового періоду
2021/22 року та його проходження»:

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
З метою належної та своєчасної підготовки теплових мереж, теплових пунктів та
місцевих систем опалення, вентиляції та гарячого водопостачання (далі - ГВП) до роботи
в осінньо-зимовому періоді 2021/22 року, попередженню відмов у системах
теплоспоживання під час проходження опалювального періоду, Держенергонагляд
нагадує про необхідність виконання наступних заходів, згідно вимог Правил підготовки
теплових господарств до опалювального періоду (далі – ППТГдоОП), затверджених
спільним наказом Міністерства палива та енергетики України і Міністерства з питань
житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 р. № 620/378:
- затвердити розпорядчим документом плани організаційно-технічних заходів з
підготовки теплових господарств, що знаходяться у власності або господарському
віданні (за договором), до роботи в опалювальному періоді з призначенням
відповідальних осіб за їх виконання;
- уточнити приєднані теплові навантаження, виконати перерахунок гідравлічного
режиму (за необхідності);
- забезпечити відповідність розмірів встановлених розрахункових лімітних
звужувальних пристроїв, їх пломбування теплопостачальною організацією;
- провести ремонтні та профілактичні роботи на тепловикористальних установках,
теплових мережах, системах теплоспоживання у необхідних обсягах;
- провести налагоджувальні роботи з усунення порушень, виявлених у теплових та
гідравлічних режимах роботи систем теплоспоживання;
- виконати гідравлічні випробування теплових мереж, систем опалення та ГВП на
щільність та міцність, провести їх промивку;
- виконати шурфування теплових мереж або застосувати інші методи контролю їх
стану з метою з’ясування ступеню корозійного пошкодження трубопроводів;
- відновити антикорозійне покриття та теплову ізоляцію на трубопроводах
теплових мереж;
- привести у справний технічний стан обладнання та засоби вимірювальної техніки
вузлів керування, розташованих в теплових пунктах;
- укомплектувати відповідні підрозділи обслуговувальним персоналом, провести
його навчання та перевірку знань, протиаварійні тренування персоналу щодо ліквідації
відмов у системах теплоспоживання;
- укомплектувати теплові пункти та робочі місця обслуговувального персоналу
технічною документацією;
- провести перевірку готовності теплових господарств до роботи в опалювальний
період за участю представників Держенергонагляду у встановлені терміни, згідно вимог
розділу Х ППТГ до ОП.
Копію розроблених заходів та розпорядчого документa, яким ці заходи вводяться в
дію, надати до відповідного територіального органу Держенергонагляду в області у
термін до 15.07.2021.
Заздалегідь письмово повідомити територіальний орган Держенергонагляду
щодо термінів роботи комісії з визначення стану готовності підпорядкованих теплових
господарств до роботи в опалювальний період з наданням розпорядчого документу щодо
затвердження складу комісії.
Крім того, рекомендуємо у разі потреби звернутися до відповідного підрозділу
Держенергонагляду стосовно залучення державних інспекторів до огляду (оцінки)
технічного стану енергетичного устаткування з метою надання рекомендацій щодо
визначення оптимальних обсягів ремонтних та профілактичних робіт.
__________________________

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
З метою належної та своєчасної підготовки джерел теплової енергії, теплових
мереж та теплових пунктів до роботи в осінньо-зимовому періоді 2021/22 року,
попередженню технологічних порушень на енергетичному обладнанні та мережах під
час проходження опалювального періоду, Держенергонагляд нагадує про
необхідність виконання наступних заходів, згідно вимог Правил підготовки теплових
господарств до опалювального періоду (далі – ППТГдоОП), затверджених спільним
наказом Міністерства палива та енергетики України і Міністерства з питань житловокомунального господарства України від 10.12.2008 р. № 620/378:
- затвердити розпорядчим документом плани організаційно-технічних заходів з
підготовки теплових господарств, що знаходяться у власності або господарському
віданні (за договором), до роботи в опалювальному періоді з призначенням
відповідальних осіб за їх виконання;
- розробити та затвердити графіки проведення профілактичних робіт, ремонтів і
заміни устаткування;
- забезпечити укладення на наступний опалювальний період договорів на
постачання палива, електричної енергії та водопостачання;
- розробити та затвердити графіки обмеження відпуску тепла та теплоносія у
разі обмеження постачання паливно-енергетичних ресурсів, в умовах надзвичайних
ситуацій та при ліквідації технологічних порушень в системах теплопостачання;
- уточнити приєднані теплові навантаження, виконати перерахунок
гідравлічного режиму (за необхідності), провести контроль відповідності розмірів
встановлених розрахункових лімітних звужувальних пристроїв у споживачів теплової
енергії, їх пломбування;
- забезпечити розробку температурного графіка центрального регулювання
відпуску теплової енергії, режимних карт роботи теплового обладнання і мереж;
- провести ремонтні та профілактичні роботи на теплових,
тепловикористальних установках та мережах у необхідних обсягах;
- провести налагоджувальні роботи з усунення порушень, виявлених у теплових
та гідравлічних режимах роботи систем теплопостачання;
- виконати гідравлічні випробування котлоагрегатів, тепловикористальних
установок, теплових мереж, систем опалення та ГВП власних об’єктів на щільність та
міцність, провести їх промивку;
- виконати шурфування теплових мереж або застосувати інші методи контролю
їх стану з метою з’ясування ступеню корозійного пошкодження трубопроводів;
- відновити антикорозійне покриття та теплову ізоляцію на трубопроводах
теплових мереж;
- привести у справний технічний стан обладнання теплових пунктів, вузлів
обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв та автоматики;
- укомплектувати відповідні підрозділи обслуговувальним персоналом,
провести його навчання та перевірку знань, протиаварійні тренування персоналу
щодо ліквідації технологічних порушень у системах теплопостачання;
- укомплектувати робочі місця виробничого персоналу оперативною та
технічною документацією;
- забезпечити накопичення палива відповідно до технологічних потреб;
- провести перевірку готовності теплових господарств до роботи в
опалювальний період за участю представників Держенергонагляду у встановлені
терміни, згідно з вимогами розділу Х ППТГдоОП.
Копію розпорядчого документa, яким затверджено план організаційно-технічних
заходів з підготовки теплових господарств, надати до відповідного територіального
органу Держенергонагляду у термін до 15.07.2021.
Заздалегідь письмово повідомити територіальний орган Держенергонагляду
щодо термінів роботи комісії з визначення стану готовності підпорядкованих
теплових господарств до роботи в опалювальний період з наданням розпорядчого
документу щодо затвердження складу комісії.
Крім того, рекомендуємо у разі потреби звернутися до відповідного
територіального органу Держенергонагляду стосовно залучення державних
інспекторів до огляду (оцінки) технічного стану енергетичного устаткування з метою
надання рекомендацій щодо визначення оптимальних обсягів ремонтних та
профілактичних робіт.

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАГЛЯДУ УКРАЇНИ
(ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯД)
Управління Держенергонагляду у Львівській області