Попередня версія сайту та архів данних

 

Приймальна тел/факс (263) 2-16-34

e-mail: info@rada-peremyshlyany.gov.ua

< Кампанія добровільного декларування: задекларовано активи вартістю 157,2 млн гривень
22.11.2021 17:37 Вік: 65 days

Що має знати та вміти відповідальний за пожежну безпек
На підприємствах через економію коштів усе частіше обов’язки щодо організації пожежної безпеки покладають на фахівців з охорони праці. Однак ці обов’язки невластиві їхній посаді.
Перш ніж перейти до розкриття цього питання, зосередимо увагу на наступних питаннях: Кого призначити відповідальним за пожежну безпеку? Які завдання й обов’язки повинна виконувати така особа?
Що говорить законодавство?
Суб’єкти господарювання повинні виконувати такі завдання й обов’язки у сфері цивільного захисту, зокрема пожежної безпеки:
•    розробляти заходи із забезпечення пожежної безпеки, впроваджувати досягнення науки й техніки, позитивний досвід із зазначеного питання;
•    розробляти й затверджувати інструкції та видавати накази з питань пожежної безпеки, постійно контролювати, як їх виконують;
•    проводити навчання працівників із питань цивільного захисту, зокрема правил техногенної та пожежної безпеки, об’єктові тренування і навчання;
•    забезпечувати виконання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, а також виконання вимог приписів, постанов і розпоряджень центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки;
•    утримувати у справному стані засоби цивільного та протипожежного захисту, не допускати, щоб їх використовували не за призначенням;
•    вживати заходів для впровадження автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж і використання для цієї мети виробничої автоматики;
•    своєчасно інформувати відповідні органи та підрозділи цивільного захисту про несправність протипожежної техніки, систем протипожежного захисту, водопостачання, а також про закриття доріг і проїздів на відповідній території.
Підстава – стаття 20 Кодексу цивільного захисту України (КЦЗ).
Забезпечення пожежної безпеки покладають на власників та керівників суб’єктів господарювання. Про це йдеться у частині третій статті 55 КЦЗ.
Пункт 2 розділу ІІ Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС від 30.12.2014 № 1417, вказує: «керівник підприємства повинен визначити обов’язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки; призначити відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту. Ці обов’язки передбачені у посадових інструкціях, обов’язках, положеннях про підрозділ».
Що робить відповідальна особа?
Відповідальна особа за пожежну безпеку призначається наказом керівника з-поміж штатних працівників підприємства.
Щоб ефективно виконати зазначені обов’язки, відповідальна особа за пожежну безпеку повинна пройти навчання та перевірку знань із питань пожежної безпеки в установленому порядку.
Відповідальна особа за пожежну безпеку має знати:
- вимоги державних нормативних актів з пожежної, техногенної безпеки, цивільного захисту щодо приміщень, площ, обладнання, за які вона відповідає;
- порядок виклику пожежної допомоги, інших аварійно-рятувальних служб;
- порядок дій у разі пожежі, інших надзвичайних ситуацій.
Відповідальна особа за пожежну безпеку має вміти:
- розробляти необхідні документи з організації та забезпечення пожежної безпеки;
- проводити інструктажі, навчання працівників;
- взаємодіяти з органами контролю.