Попередня версія сайту та архів данних

 

Приймальна тел/факс (263) 2-16-34

e-mail: info@rada-peremyshlyany.gov.ua

< Безоплатна правнича допомога
12.04.2024 12:46 Вік: 42 days

СІМЕЙНИЙ ПАТРОНАТ: збережемо сім’ю для дитини


 Сімейний патронат – це професійна комплексна послуга, що передбачає: тимчасовий догляд і виховання дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах та потребує захисту, в сім’ї патронатного вихователя, та одночасне надання фахівцями соціальної сфери інтенсивних підтримуючих послуг сім’ї дитини для відновлення її здорового функціонування.

 
Хто такі патронатні вихователі?
       
Патронатний вихователь – це спеціально підготовлений працівник, який на договірній основі з уповноваженим закладом здійснює догляд, виховання дітей, тимчасово влаштованих у його сім’ю, та несе відповідальність за їх життя та стан здоров’я під час перебування.
     Кандидатом у патронатні вихователі може бути особа, яка виявила бажання виконувати обов’язки патронатного вихователя на професійній основі, а також має:
   повнолітнього члена сім'ї (чоловік або дружина, син чи донька, інший член сім'ї) чи повнолітню особу, які проживають на спільній житловій площі з кандидатом у патронатні вихователі, готові бути добровільним помічником кандидата у патронатні вихователі та разом пройти навчання і надавати допомогу патронатному вихователю у догляді за дитиною, влаштованою до сім»ї патронатного вихователя;
   належні житлово-побутові умови за місцем фактичного проживання, у тому числі наявність окремої кімнати та побутових зручностей.

Основні завдання патронатних вихователів:

•    забезпечення догляду, виховання, збереження життя та здоров’я дитини в період її перебування в патронатній сім’ї;
•    соціально-педагогічна підтримка та сприяння медичній, психологічній і соціальній реабілітації дитини;
•    створення умов для підтримки контактів дитини з її біологічними батьками, родичами, окрім випадків, коли це може завдати шкоди життю й здоров’ю дитини;
•    підготовка дитини до повернення в біологічну сім’ю чи влаштування в іншу форму сімейного виховання.

Які діти можуть бути влаштовані під патронат?

-  діти, які перебувають в складних життєвих обставинах, що негативно впливають чи можуть вплинути на їх життя, здоров’я та розвиток, в тому числі:
- діти, які залишилися без батьківського піклування, в тому числі ті, які перебувають у закладі охорони здоров’я, тимчасово влаштовані в сім’ю громадян, центр соціально-психологічної реабілітації або до закладу інституційного догляду та виховання дітей згідно з пунктом 31 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року№866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»;
  -  діти, які перебували в інших формах сімейного виховання;
  - малолітні/неповнолітні вагітні чи малолітні/неповнолітні породіллі з немовлям, які залишилися без батьківського піклування або перебувають у складних життєвих обставинах.
 Що потрібно, щоб створити патронатну сім’ю?

  Кандидати у патронатні батьки подають до служби у справах дітей Виконавчого комітету Перемишлянської міської ради такі документи:
  -  заяву про намір стати патронатним вихователем;
  -  заяву про згоду на влаштування дитини до сім’ї патронатного вихователя від усіх членів сім’ї, а також осіб, які фактично проживають разом з кандидатом у патронатні вихователі, в тому числі біологічних дітей, якщо вони досягли такого віку та розвитку, що можуть її висловити;
   - висновки про стан здоров’я кандидата у патронатні вихователі, добровільного помічника та осіб, які фактично проживають разом з ним, складені за формою згідно з додатками 4 і 5 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»;
    - довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством, кандидата у патронатні вихователі та членів сім’ї, які досягли 14-річного віку і проживають разом з ним;
 -  копії таких документів:
паспортів кандидата у патронатні вихователі та добровільного помічника або за технічної можливості електронні копії паспорта громадянина України у вигляді відображення в електронній формі інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, а також інформації про місце проживання (за наявності), що подаються засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (далі - Портал Дія);
паспорта іноземця або посвідки на постійне проживання, що посвідчує особу без громадянства; або електронну копію одного з передбачених Податковим кодексом України документів з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків, що за технічної можливості подається засобами Порталу Дія (крім іноземців та осіб без громадянства);
свідоцтва про шлюб або інший документ, що підтверджує родинні стосунки або сімейні відносини кандидата у патронатні вихователі та добровільного помічника;
документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням

Патронатним вихователем НЕ можуть бути особи, які:
•    виховують власних дітей віком до чотирьох років, дитину з інвалідністю, яка має обмеження життєдіяльності;
•    є опікуном, піклувальником, прийомним батьком/матір'ю чи батьком/матір'ю-вихователем;
•    обмежені у дієздатності;
•    визнані недієздатними;
•    позбавлені батьківські прав, якщо ці права не були поновлені;
•    перебувають на обліку сімей/осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах;
•    стосовно яких було прийнято рішення органу опіки та піклування або суду про відібрання дитини;
•    перебувають під слідством;
•    були усиновлювачами (опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями), патронатними вихователями дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним (було припинено опіку, піклування чи діяльність прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу), або договір про патронат над дитиною було розірвано з їх вини;
•    перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному або наркологічному диспансері;
•    зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;
•    страждають на хвороби, перелік яких затверджений МОЗ;
•    були засуджені за кримінальні правопорушення проти життя і здоров’я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканності особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини,  передбачені  статтями 148, 150, 1501, 164, 166, 167, 169,  181, 187, 324, 442  Кримінального кодексу України, або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших кримінальних правопорушень;
•    перебувають на профілактичному обліку в органах Національної поліції як кривдники;
•    за станом здоров’я потребують постійного стороннього догляду.
Які переваги запровадження послуги патронату?
- дитина залишається проживати у своїй громаді, максимально наближена до родини,школи, садочка, друзів та спеціалістів, які надають підтримку її батькам;
- на період вирішення проблем дитина тимчасово «в гостях» в професійній патронатній сім'ї, за її життя і здоров'я відповідає патронатний вихователь;
- створені належні умови для освіти, розвитку, якісної соціально-психологічної реабілітації дитини;
- біологічна сім'я під супроводом фахівця з соціальної роботи має можливість спілкуватись з дитиною під час її перебування під патронатом;
- системний моніторинг можливості повернення дитини до батьків, або пошук нової сім'ї для дитини;
- оптимальний час для прийняття найкращого для дитини рішення, яке максимально відповідає її потребам (протягом 3-х, максимум 6 місяців);
- можливість раннього втручання в сім'ю, яка перебуває в складних життєвих обставинах та запобігання недогляду дитини, жорстокого  ставлення до неї, попередження потрапляння дитини в інтернатні заклади та ЦСПР/притулки;
- громада не витрачає кошти на утримання дитини в інтернаті, ЦСПРі чи притулку, сама визначає потребу розвитку послуги патронату та організовує пошук та якісний відбір кандидатів у патронатні вихователі;
- офіційне працевлаштування патронатного вихователя.

Яким чином фінансується послуга патронату над дитиною?
За надання послуги патронатний вихователь щомісяця отримує:
- грошове забезпечення в розмірі 5-ти прожиткових мінімумів для працездатних осіб ;
- при влаштуванні 2-х і більше дітей, віком до 1 року, неповнолітньої вагітної, дитини з ВІЛ, грошове забезпечення збільшується на 10% за кожну дитину та категорію, але сумарно не перевищує 50%;
- соціальну допомогу на утримання та виховання дитини в розмірі 2,5 прожиткових мінімумів відповідно до віку дитини;
- сплату єдиного внеску за загальнообов’язкове державне соціальне страхування за патронатного вихователя.
  Якщо Ви готові стати патронатним вихователем - звертайтеся  у Службу у справах дітей Виконавчого комітету Перемишлянської міської ради за адресою : м.Перемишляни, вул. Привокзальна , 3а, каб. 43, susd_pmrada@ukr.net  
або КЗ Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за адресою: м.Перемишляни, вул. Міжгірська,4, каб.5   szprm@ukr.net